10. juni 2020: Generalforsamling VIBORGegnens Erhvervsråd

Bestyrelsen indkalder herved, i overensstemmelse med vedtægternes § 4, til ordinær generalforsamling i foreningen VIBORGegnens Erhvervsråd.

Bestyrelsen havde d. 21. februar 2020 indkaldt til generalforsamling, men pga. Corona-virus blev det nødvendigt at udsætte den.

Foreningen har på ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 17. februar 2020, vedtaget mange ændringer i vedtægterne, som efterfølgende er godkendt af Viborg Kommune.

Efter de nye vedtægter er dagsordenen for den ordinære generalforsamling følgende:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab
4. Gennemgang og godkendelse af budget med forslag til kontingent og bestyrelseshonorar
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

For så vidt angår punkt 5 bemærkes det, jf. vedtægternes § 4, at forslag til formand skal fremsendes til foreningens mindst 14 dage før generalforsamlingens gennemførelse.

Ad punkt 6 skal forslag til bestyrelsesmedlemmer også fremsendes til foreningen mindst 14 dage før generalforsamlingens gennemførelse.

Ad punkt 8 bemærkes det, jf. vedtægternes § 4, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi vil efterkomme alle regler i forhold til Corona-situationen, og derfor er det kun muligt at tilmelde én person pr. medlemsvirksomhed.

Praktiske informationer omkring gennemførelsen vil blive fremsendt på et senere tidspunkt, når de nye retningslinjer for forsamlinger kendes.

Vi ser frem til at modtage din tilmelding senest tirsdag d. 2. juni 2020

Nye vedtægter

Sted: Golf Salonen, Hans Tausens Alle 1, 8800 Viborg

Pris: Deltagelse i den ordinære generalforsamling er gratis. 

Bemærk: Der opkræves NO SHOW gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.    
 
Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her

Tilmeldingsfrist d. 2. juni

Tilmeld dig her