7. oktober 2020 kl. 15:00 til 17:30 Hvordan kan data være med til at udvikle og skabe værdi for din forretning?

Datamængderne er hastigt voksende, og virksomheder har adgang til mere og mere data. De virksomheder, der forstår at indsamle, bearbejde og omsætte den viden, der gemmer sig i disse data, vil opnå store konkurrencefordele.

20191220 Data Tal

De fleste virksomheders muligheder for at indfri de strategiske mål og opnå den ønskede succes på markedet hænger nøje sammen med, om de bruger deres ressourcer på den bedst mulige måde.

Mange forringer ganske enkelt desværre deres konkurrenceevne, fordi de fokuserer på de forkerte kunder, produkter og markeder og på den måde ikke arbejder effektivt.

Eller fordi de, set med kundernes øjne, ikke evne at adskille sig nok fra deres konkurrenter og derfor aldrig får den optimale pris for deres produkt eller ydelse. Det kan den rigtige brug af data gøre op med. 

Erhvervsakademi Dania i Viborg har fået en ny bacheloruddannelse i Dataanalyse, hvor man kan blive uddannet til Business Analyst.

Som Business Analyst kan man håndtere, analysere og operationalisere de store mængder data, der genereres, så dataene i højere grad bliver en del af virksomhedens beslutningsgrundlag.

Uddannelsen indeholder en virksomhedspraktik, så måske en praktikant inden for "business analytics" kan bidrage til udviklingen i din virksomhed. 

Deltag og hør om, hvordan data kan være med til at udvikle og skabe værdi for din forretning.

Program:

15.00  Registrering og eftermiddagskaffe

15.15  Velkommen
          v/Campuschef Mette Petersen, Erhvervsakademi Dania &
          Erhvervskonsulent Merethe Wrang, VIBORGegnens Erhvervsråd

15.25  Rundt-om-bordet networking
          v/Erhvervskonsulent Merethe Wrang, VIBORGegnens Erhvervsråd

15.50  Konkurreér på baggrund af Analytics

En ny form for konkurrence baseret på omfattende brug af analytics, data og faktabaseret beslutningstagning har set dagens lys. På et tidspunkt, hvor virksomheder i mange brancher tilbyder ensartede produkter og bruger ensartede teknologier, er forretningsprocesser blandt de få resterende muligheder for differentiering.

Analytiske kulturer og processer dukker op i enhver virksomhed, der kan tøjle omfattende data, komplekse statistiske metoder og faktabaseret beslutningstagning. Analytics er her et meget vigtigt grundlag for konkurrence. Disse virksomheder bruger analytiske værktøjer til at ændre den måde, de konkurrerer på, eller for at klare sig bedre inden for den eksisterende forretningsmodel.

Virksomheder, der ikke hurtigt omfavner disse muligheder, risikerer at miste afgørende konkurrenceevne.

16.30  Pause

16.50  Velkommen til data overflod – Big Data

”Data er råmaterialet for alt, hvad virksomheder gør, men alt for mange har behandlet det som affaldsmateriale - noget at håndtere, noget at rapportere om, noget der vokser som bakterier i en petriskål. Ikke mere!

Nogle siger, at data er den nye olie - men vi synes, at sammenligning af data med olie er for begrænsende.

Data er den nye sol: de er ubegrænsede og berører alt, hvad en virksomhed gør. Data skal flyde hurtigt og rigt for, at din organisation kan betjene kunder bedre, end dine konkurrenter kan. Virksomheder skal investere stærkt i at opbygge en næste generations kundestyringsevne til at øge indtægter og overskud i kundens levetid. Data er et aktiv, som selv finansdirektører vil realisere bør have en linje i balancen sammen med materielle anlægsaktiver.”

Citat fra Forrester Research.

17.30  Tak for i dag   

Dagens indlægsholdere:

Adjunkt Simon Michael Jensen, Erhvervsakademi Dania

PhD Bjarne Taulo Sørensen, Erhvervsakademi Dania

Hvad kan du forvente at få med hjem?
Få inspiration til, hvordan data kan være med til at udvikle og skabe værdi for din forretning og netværk med andre med fokus indenfor samme område.

Dette seminar henvender sig til:
Virksomhedsejere, ledere og medarbejdere, der arbejder med eller interesserer sig for forretnings- og organisationsudvikling.

Sted: Erhvervsakademi DANIA, Campus Viborg, Poul Gernes Sal, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Hvad koster det?

Gratis for medlemmer af Lederne og VIBORGegnens Erhvervsråd.

Andre kan deltage som gæst mod betaling. Ved indmeldelse i Erhvervsrådet i den efterfølgende uge, refunderes deltagerbetalingen.

Der opkræves et NO SHOW gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud i rimelig tid.       
 
Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her

Tilmeldingsfrist d. 1. oktober

Tilmeld dig arrangementet her