Topledergruppen Viborg

Formål for Topleder gruppen Viborg

At skabe et fortroligt forum for ligesindede direktører og ejere i større virksomheder i region Viborg Kommune, hvor fælles udfordringer og svære beslutninger kan vendes.

At bidrage til forretningsudvikling og udvikling af strategiske kompetencer.

At blive inspireret af nye tendenser, politiske strømninger, erhvervsmæssige muligheder og trusler– og at omsætte dette til planer og handlinger i egen virksomhed.

Målgruppe
Direktører med strategisk ansvar og ejere af private virksomheder med 20+ ansatte, der kan bidrage positivt til netværkets udvikling.

Virksomheden eller deltageren skal have adresse i Viborg Kommune.

Det forventer vi af medlemmer i Topleder Gruppen
Commitment og høj fremmødefrekvens. Engagement og deltagelse både i forhold til egne og andres problemstillinger. 100% fortrolighed omkring temaer drøftet i netværket.

Struktur
25-30 medlemmer.
Gruppen ledes af erhvervskonsulent Merethe Wrang, VIBORGegnens Erhvervsråd, der sparrer med gruppens medlemmer omkring temaer og aktiviteter samt står for koordinering af møder.

Program
Tre netværksmøder om året, der typisk afholdes hos medlemsvirksomhederne, gerne kombineret med en rundvisning. Mødeindkaldelse med agenda fremsendes til medlemmerne.

Medlemmer af Topleder Gruppen inviteres til VIP morgen- og fyraftensmøder med politikere og beslutningstagere efterhånden som mulighederne opstår.

Erhvervs- og netværkstur til København, d. 22. april 2020, med besøg hos topledere og erhvervsprofiler, der har gjort det særlig godt.

Pris for 2020
Kr. 9.995 pr. person inkl. netværks- og VIP-møder samt indenrigs erhvervs- og netværksdelegation, ekskl. moms.

Interesseret i at blive medlem
Nye kandidater til netværket kan anmode om optagelse eller blive opfordret af et bestående medlem til at melde sig ind. For flere oplysninger kontakt erhvervskonsulent Merethe Wrang.