Startup 24 Logo

Styrk og udvikl din virksomheds potentiale!

StartUp 24 indgår i strukturfondsprojektet StartUp Viborg – Udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen.

EU Logo DK Den Europæiske Socialfond

Projektet er iværksat med midler fra EU's Socialfond og Erhvervsstyrelsen og har fokus på iværksætteri og jobskabelse samt selvstændig virksomhed og virksomhedsetablering.

StartUp 24 består af tre moduler; Basis, Professionel og Business Coach.

Vil du med på næste hold StartUp 24?

StartUp 24 Viborg retter sig mod de iværksættere og opstartsvirksomheder, der har brug for udvikling, sparring og et godt boost i fællesskab med andre opstartsvirksomheder.

Næste forløb starter 3. november 2020, og det forventes, at det bliver for engelsktalende iværksættere.

Send os allerede nu din ansøgning til de efterfølgende hold. Hent ansøgningsskema i Word her 

Målgruppe
Førstartere – er dig der har taget beslutningen om at starte egen virksomhed og som har en forretningsidé, du vil arbejde med og udvikle gennem forløbet.
Etablerede iværksættervirksomheder – er dig/jer, der har en opstartsvirksomhed, der er under 3 år gammel ved opstart på forløbet. 
Forløbet er for iværksættere fra hele Region Midtjylland. Du skal blot have mulighed for at komme til Viborg.

StartUp Basis
8 ugers intensivt forløb, hvor du har 2 undervisningsdage om ugen (tirsdag og torsdag) og 3 dage, hvor du har mulighed for at arbejde i egen virksomhed. Det gennemgående tema på StartUp Basis bliver forretningsudvikling og du vil løbende blive udfordret på din forretningsmodel. En fast konsulent fra VIBORGegnens Erhvervsråd vil være den gennemgående konsulent, og eksterne rådgivere vil stå for oplæg og workshops, f.eks.; salg, forretningsudvikling, markedsføring og FNs 17 Verdensmål.

StartUp Professionel
Efterfølgende vil der være et arbejdsfællesskab på 4 uger, hvor du får mulighed for at drive din virksomhed fra et professionelt kontorfællesskab på VIBORGegnens Erhvervsråd. De kompetencer, du fik udviklet under StartUp Basis, kan du nu tage i brug og videreudvikle sammen med andre opstartsvirksomheder. Her vil der igen være en fast konsulent fra VIBORGegnens Erhvervsråd, der følger og sparrer med deltagerne.

StartUp Business Coach
På sidste modul bliver du matchet med 3 andre iværksættere og kobles sammen med en erfaren erhvervsperson, der følger både den individuelle iværksætter, men også holdet af 4 iværksættere i op til 12 uger.

Dit udbytte
De iværksættere og opstartsvirksomheder, der vælger at deltage, får sat et skarpt fokus på deres forretning, og udviklingen af deres virksomhed bliver omdrejningspunktet gennem alle 3 moduler. Da du kommer til at deltage på hold med op til 15 deltagere, vil du og din opstartsvirksomhed indgå i et netværk og arbejdsfællesskab af ligesindede iværksættere, hvilket skaber muligheder for udvikling og positive synergier.

Sådan deltager du
Det koster ikke noget at deltage, men det kræver din tid og dit engagement at være med i forløbet.

For at komme i betragtning til at deltage på StartUp Viborg 24 Ugers Forløb skal du skrive en ansøgning, hvori du beskriver din virksomhed, eventuelle udfordringer, og den udvikling, du ønsker at opnå ved deltagelse. Send din ansøgning til Ian Norman: iano@ver.dk, som du også kan kontakte, hvis du har spørgsmål til forløbet. Hent ansøgningsskema i Word her 

Hold 2 startede 11. august 2020, og de efterfølgende hold har følgende startdatoer:

Hold 3: 3. november 2020 - In English (Forventet at de bliver engelsktalende iværksættere) StartUp 24 in English

Hold 4: 2. februar 2021

Hold 5: 27. april 2021

Hold 6: 17. august 2021

Hold 7: 9. november 2021

Hold 8: 8. februar 2022 (afhængig af mulighed for projektforlængelse)

Læs om det succesfulde første forløb af StartUp 24 her og hør nogle af deltagerne fortælle, hvad de har fået ud af at være med i forløbet.

LOUISE

For Louise Vestergaard Jensen har det været rart at få kontakt til andre startup-virksomheder og få redskaber, hun kan bruge i sin egen virksomhed. 

20200515 Startup24 Morten Rask

For Morten Rask Sørensen har det været særdeles inspirerende i samspillet med de andre deltagere på holdet, at de er en blanding af før-startere og virksomheder, der har været i gang et stykke tid.

Begivenhedsrig afslutning på StartUp 24 forløb

 VIBORGegnens Erhvervsråd har de sidste 13 uger afholdt StartUp 24 for iværksættere, og nu er første del af forløbet afsluttet efter at hver deltager er blevet matchet med en coach fra erhvervslivet.

Læs hele pressemeddelelsen her