Det handler om fællesskab

Et stærkt fællesskab er det bedste udgangspunkt for succes. Det gælder når du ønsker at starte en virksomhed op, eller når du vil skabe vækst og udvikling i en eksisterende virksomhed. Fællesskabet giver inspiration, motivation, relationer, tryghed og adgang til ny viden.

VIBORGegnens Erhvervsråd er omdrejningspunkt for et meget stærkt fællesskab, hvor vi hjælper iværksættere og virksomheder på vej mod nye mål og realisering af drømme.

Vi skaber de bedst mulige rammer for at drive virksomhed, og vi bygger bro mellem erhvervsliv, kommune og uddannelser. Vi skaber grundlag for, at der løftes i flok, når store initiativer skal søsættes, eller når vi skal tiltrække uddannelser, virksomheder og borgere til vores område, for vi vil gerne invitere flere med i vores gode fællesskab.

Vi bygger også bro til nationale og internationale finansieringsordninger, markedsmuligheder og vidensmiljøer. Hele tiden med ønsket og ambitionen om, at det skal gå godt for det fællesskab, som vi føler et stort ansvar for.